Sản phẩm mới

Lợi ích

Tương tác tư duy

Người chơi luôn được đọc chữ để tương tác với nội dung các Tư duy Chìa khóa, điều giúp họ LĨNH HỘI VÀ KHAI THÁC LIÊN TỤC KHÔNG GIỚI HẠN GIÁ TRỊ CỦA CÁC TƯ DUY, vì ở đâu có chữ, ở đó có nghĩa.

Lĩnh thói quen tốt

Người chơi luôn được lặp lại các thói quen hành động tốt để cài đặt chúng trong mọi hành động, điều giúp họ THÀNH CÔNG LỚN HƠN VÀ CHẮC CHẮN HƠN trong học tập, công việc và cuộc sống.

Nâng tầm trí tuệ

Người chơi luôn được kích hoạt MỞ NÃO, NÂNG TẦM để cách giải quyết vấn đề được thông thái hơn, giá trị cao hơn khiến họ được BÌNH AN HƠN, HẠNH PHÚC HƠN VÀ THÀNH CÔNG HƠN.

Tin tức