Câu lạc bộ Cờ Hồ Gươm trực thuộc Liên đoàn Cờ Việt Nam, thành lập năm 2017, sinh hoạt tại Trung tâm Thông tin Văn Hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lịch sinh hoạt: Sáng chủ nhật hàng tuần, Khu phố đị bộ Hồ Gươm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3 năm CLB Cờ Hồ Gươm
Chơi Cờ Chữ Việt để lan tỏa một nét Văn hóa chơi chữ của ông cha để lại
một cách đầy sáng tạo – dân gian – văn hóa – trí tuệ – hội nhập và Việt Nam
trên tuyến Phố đi bộ Hồ Gươm cùng CLB Cờ Hồ Gươm
Ông Bùi Chính Hưng, tác giả Cờ Chữ Việt bên Bàn cờ treo môn Cờ Chữ Việt tại CLB Cờ Hồ Gươm
Trung tâm Thông tin Văn Hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giới thiệu Bộ môn Cờ Chữ Việt tại Kỳ đài 84 Câu lạc bộ Cờ Hồ Gươm
5 NĂM CÂU LẠC BỘ CỜ HỒ GƯƠM

CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA DÂN GIAN TRÒ CHƠI CHỮ VIỆT HÀ NỘI