Logo Vietthuphap

CÂU LẠC BỘ NGƯỜI YÊU THƯ PHÁP VIETTHUPHAP.VN
Học chữ thành nhân, hành chữ đặng quả!

ĐT.: 024.22086888; 024.85855768
VIỆT THƯ HỘI QUÁN, SỐ 197 BÀ TRIỆU – Q. HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
www.vietthuphap.vn – www.vietthuhoiquan.com – www.caphechuviet.com

Logo 123Hoc

www.vietthuphap.vnwww.vietthuhoiquan.comwww.caphechuviet.com

Logo Vietthuphap

CÂU LẠC BỘ NGƯỜI YÊU THƯ PHÁP VIETTHUPHAP.VN
Học chữ thành nhân, hành chữ đặng quả!

ĐT.: 024.22086888; 024.85855768
VIỆT THƯ HỘI QUÁN, SỐ 197 BÀ TRIỆU – Q. HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
www.vietthuphap.vn – www.vietthuhoiquan.com – www.caphechuviet.com


Logo 123Hoc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO THƯ PHÁP CHỮ VIỆT (QUỐC NGỮ)

I. LỚP CẢM THỤ THƯ PHÁP VIỆT

THỜI GIAN: sáng thứ 7 hàng tuần từ 9h00 – 11h00

ĐỐI TƯỢNG: Dành cho những người yêu thích con chữ, thích tìm hiểu khám phá về vẻ đẹp và ý nghĩa con chữ, cùng chia sẻ, nâng tầm cảm thụ và thưởng thức vẻ đẹp con chữ

MỤC ĐÍCH: Kích hoạt, chia sẻ, nâng cao trình độ thưởng thức con chữ Việt, từ đó kích hoạt tình yêu và đam mê con chữ, là tiền đề thúc đẩy phong trào chơi chữ và thưởng chữ thư pháp Việt

HỌC PHÍ: MIỄN PHÍ

ĐỊA ĐIỂM:       –  CUNG HỘI NHẬP 197 BÀ TRIỆU, Q. HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

II. KHÓA HỌC THƯ PHÁP VIỆT (CHỮ QUỐC NGỮ) CƠ BẢN VỚI THIÊNG TỰ BÁT PHÁP

ĐỐI TƯỢNG: Dành cho những người muốn học những kiến thức cơ bản về thư pháp, biết cách  viết chữ sử dụng cây bút lông cỡ trung và viết các tác phẩm chữ đại tự đơn giản.

KẾT QUẢ CUỐI KHÓA:

  • Được trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành cơ bản bút trung thư pháp Việt
  • Biết cách sử dụng và điều khiển cây bút lông cỡ trung
  • Biết cách viết các chữ Đại tự và trình bày tác phẩm đơn giản

CHƯƠNG TRÌNH:

Buổi Nội dung Ghi chú
1 –          Cảm thụ vẻ đẹp Thư pháp chữ Việt

–          Ý nghĩa, vai trò và chức năng của con chữ và chơi chữ

–          Các kiểu chơi chữ và chơi chữ phái sinh

–          Phân loại các dạng phông chữ (thể chữ), kiểu viết, bút viết

–          Tặng chữ cho học viên

 
2 –          Khái quát Lịch sử hình thành và phát triển của TPV, TP Quốc ngữ, TP Phương Đông, TP Phương Tây

–          Vai trò, vị trí TPV trong đời sống văn hóa, tâm linh, kinh tế – xã hội

–          Tục xin cho chữ, Văn hóa chơi chữ quanh năm

–          Văn phòng tứ bảo

 
3 –          Làm quen cây bút trung, luyện nét chấm, nét thẳng  
4 –          Luyện nét cong, nét tròn  
5 –          Luyện nét cong, nét tròn và ghép nét  
6 –          Luyện nét phất thẳng và cong  
7 –          Luyện nét phất, phất kép và ghép nét  
8 –          Luyện nét lượn và nối  
9 –          Luyện và ghép nét lượn và xoắn  
10 –          Luyện ghép nét các chữ cái B1  
11 –          Luyện ghép nét các chữ cái B2  
12 –          Luyện ghép nét các chữ cái B3  
13 –          Bố cục một chữ và ghép chữ  
14 –          Bố cục chữ và trình bày tác phẩm đơn giản  
15 –          Làm bài kiểm tra và đánh giá  
16 –          Tổng kết và trao chứng chỉ  

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

– Khóa CB2001 ngày 12/5/2020, học vào các buổi tối thứ 3 & 5, ca 1 từ 17h30-19h00

– Địa điểm học tại CUNG HỘI NHẬP 197 BÀ TRIỆU, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

khóa CB2002 ngày 8/5/2020, học vào các buổi tối thứ 4 & 6, ca 2 từ 19h00-20h30

– Địa điểm học tại đối diện 116 Nguyễn Chánh, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

HỌC PHÍ:

– 2,5 Tr./học viên (Giảm 50% học phí cho HSSV, người hưu trí, thương binh, gia đình hộ nghèo), đăng ký học theo nhóm 2 HV, giảm 20%; 3 HV trở lên giảm 30%)

– Học viên tham gia sinh hoạt CLB được học lại MIỄN PHÍ các khóa học đã đóng tiền không giới hạn.

Học viên đăng ký và nộp tiền học trước 10/5/2020 được tặng 01 bộ Thảm viết, bút trung, mành cuốn bút, giấy tập viết, một lọ mực VÀ MỘT BỘ THẺ CHỮ THƯ PHÁP HỘI NHẬP, một Bộ Cờ Chữ Việt cùng Sách Tư duy Hội nhập trị giá 850k

Học phí bao gồm tiền Giảng viên, tài liệu, phòng học VIP có điều hòa

 

III. KHÓA HỌC THƯ PHÁP NÂNG CAO

ĐỐI TƯỢNG: Dành cho những người đã học xong khóa cơ bản, muốn học nâng cao những kiến thức về thư pháp, viết chữ nhỏ sử dụng cây bút lông cỡ nhỏ và viết các tác phẩm gồm cả chữ đại tự và tiểu tự đơn giản.

KẾT QUẢ CUỐI KHÓA:

  • Được trang bị kiến thức lý thuyết nâng cao và thực hành bút nhỏ thư pháp Việt
  • Biết cách sử dụng và điều khiển cây bút lông cỡ nhỏ
  • Biết cách viết các chữ tiểu tự và trình bày tác phẩm đơn giản gồm cả chữ đại tự và tiểu tự

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Buổi Nội dung Ghi chú
1 –          Làm quen cây bút nhỏ

–          Luyện các nét cơ bản với bút nhỏ

 
2 –          Luyện các chữ cái nhỏ B1  
3 –          Luyện các chữ cái nhỏ B2  
4 –          Luyện các chữ cái nhỏ và ghép chữ B1  
5 –          Luyện các chữ cái nhỏ và ghép chữ B2  
6 –          Luyện các chữ cái nhỏ và ghép chữ B3  
7 –          Bố cục kết cấu phần chữ nhỏ và luyện viết  
8 –          Bố cục kết hợp chữ to và chữ nhỏ trên một tác phẩm  
9 –          Chương pháp và hoàn thiện tác phẩm  
10 –          Chương pháp và hoàn thiện tác phẩm B2  
11 –          Làm bài kiểm tra  
12 –          Tổng kết và trao chứng chỉ  

HỌC PHÍ:

– 2,5 Tr./học viên

– Giảm 50% học phí cho HSSV, hưu trí, thương binh, hộ nghèo

– Đăng ký học theo nhóm 2 HV, giảm 10%; 3 HV trở lên giảm 20%

– Học viên tham gia sinh hoạt CLB được học lại MIỄN PHÍ các khóa học đã đóng tiền không giới hạn.

Học viên đăng ký và nộp tiền học trước 12/5/2020 được tặng 01 bộ bút nhỏ, giấy tập viết và một lọ mực (trị giá 200k)

Học phí bao gồm tiền Giảng viên, tài liệu, phòng học VIP có điều hòa

IV. KHÓA HỌC SÁNG TÁC TÁC PHẨM THƯ PHÁP

ĐỐI TƯỢNG: Dành cho những người đã học xong khóa cơ bản và nâng cao, muốn học nâng cao để viết hoành phi câu đối, sáng tác các tác phẩm thư pháp một cách sáng tạo, kết hợp một số kỹ năng nhiễm, thủy mặc, thư họa.

KẾT QUẢ CUỐI KHÓA:

  • Được trang bị kiến thức về phương pháp sáng tác một tác phẩm thư pháp.
  • Biết cách thực hành bố cục một tác phẩm thư pháp Việt đẹp
  • Biết cách ứng dụng một số kỹ năng mực, bút, họa bổ sung cho một tác phẩm thư pháp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Buổi Nội dung Ghi chú
1 –      Phương pháp sáng tác một tác phẩm thư pháp Việt và thực hành  
2 –          Thực hành bố cục và chương pháp tác phẩm  
3 –          Thực hành sáng tác tác phẩm  
4 –          Kỹ thuật nhiễm và vẽ tranh thủy mặc B1  
5 –          Kỹ thuật vẽ tranh thủy mặc B2  
6 –          Kỹ thuật vẽ sen hoa và lá  
7 –          Kỹ thuật vẽ đào, mai  
8 –          Kỹ thuật vẽ thông, trúc  
9 –          Làm bài kiểm tra  
10 –          Tổng kết và trao chứng chỉ  

HỌC PHÍ:

– 5 Tr./học viên

– Giảm 50% học phí cho HSSV, hưu trí, thương binh, hộ nghèo

– Đăng ký học theo nhóm 2 HV, giảm 10%; 3 HV trở lên giảm 20%

– Học viên tham gia sinh hoạt CLB được học lại MIỄN PHÍ các khóa học đã đóng tiền không giới hạn.

Học phí bao gồm tiền Giảng viên, tài liệu, phòng học VIP có điều hòa

V. LỚP CHỮ ÔN BÚT LUYỆN

ĐỐI TƯỢNG: Dành cho những người đã học xong các khóa cơ bản, nâng cao và sáng tác thư pháp, muốn tiếp tục thường xuyên ôn luyện, bồi dưỡng, nâng cao và cập nhật lý thuyết và thực hành các bút pháp, con chữ và khả năng sáng tác tác phẩm.

KẾT QUẢ CUỐI KHÓA:

  • Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Buổi Nội dung Ghi chú
1 –          Ôn luyện xoay vòng Lý thuyết và Thực hành thư pháp và sáng tác

–          Người biết nhiều chỉ người biết ít, học hỏi lẫn nhau, lẫn sách và lẫn hội nhập

–          Trao đổi, bàn thảo, chia sẻ, giao lưu, hoàn thiện các vấn đề trong quá trình tác nghiệp thư gia, thư họa

9h00 – 11h00 sáng thứ 7 hàng tuần tại Cung Hội nhập 197 Bà Triệu

HỌC PHÍ:

– Đóng góp Quỹ CLB: 100k/tháng/người (nộp vào đầu kỳ theo từng quý)