Chơi các Trò chơi Thẻ chữ Việt với Bộ Thẻ chữ Việt tương tự như chơi các trò chơi Tú lơ khơ với Bộ Tú lơ khơ vì chúng có cấu trúc tương đương nhau. Điểm khác biệt chỉ là khi chơi thẻ chữ, chúng ta sẽ quên hết và không dùng đến các ký tự của Bộ Tú lơ khơ.

TÌM HIỂU NÉT TƯƠNG ĐỒNG VỚI BỘ TÚ LƠ KHƠ

Bộ Thẻ chữ Việt Hội nhập có 54 Thẻ chữ, được đánh số tương tự như các quân bài của bộ tú lơ khơ. Các CHẤT cơ, rô, tép, bích được thay thế bằng các CẤP ĐỘ HÀNH ĐỘNG: Ý thức, Giáo dục, Vô thức, Bản năng. Các số thứ tự quân bài được thay bằng các Tên gọi Thẻ chữ, cấu thành bởi Tên Nhóm của Thẻ chữ và Tên chữ Đại tự.

Mỗi Thẻ chữ được xem như là một nguồn lực nhận thức trong vũ trụ vì nó chứa đựng một tư duy hội nhập trong đó.

Trong mỗi Thẻ chữ có các thông tin chính sau: Nhóm Thẻ chữ, tên chữ đại tự, cấp độ hành động và nội dung của Thẻ chữ.

Xem hình minh họa ví dụ một thẻ chữ có tên là TƯ DUY SỨ MỆNH:

Đi vào cụ thể, Bộ Thẻ chữ được chia thành 27 cặp Thẻ chữ gồm THẺ CHỮ ĐẠI TỰ và THẺ CHỮ CÂU MINH HỌA, được viết dưới dạng thư pháp chữ Việt. Chúng chứa đựng 28 TƯ DUY HỘI NHẬP được sắp xếp một cách hệ thống để CÀI ĐẶT VÀ KÍCH HOẠT NÃO BỘ, kích hoạt Vòng tròn Thành công và Tên lửa Thành công. Đó là có 4 Nhóm Thẻ chữ cơ bản: TƯ DUY ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP HAY, HÀNH ĐỘNG THỰC VÀ KẾT QUẢ THÀNH CÔNG (chính là các yếu tố của Vòng tròn Thành công) và một Nhóm Thẻ chữ Quyền lực là nhóm QUYẾT ĐỊNH:

Mỗi nhóm thẻ chữ cơ bản có một biểu tượng riêng và được xem là một bộ phận của Tên lửa Thành công gồm bộ phận cánh trên (nhóm Tư duy: ), cánh dưới (nhóm Phương pháp: ), thân tên lửa (nhóm Hành động: ) và đầu tên lửa (nhóm kết quả Thành công: )

Khi có 4 Thẻ chữ ở 4 nhóm thẻ chữ cơ bản có nghĩa là có đủ 4 yếu tố của Vòng tròn Thành công, nó cũng chính là 4 bộ phận khác nhau để ráp thành một quả Tên lửa Thành công. Như thế thì có thể đánh ra để ghi điểm khi chơi.

Hình mô phỏng Tên lửa Thành công

Luật chơi từng trò chơi Thẻ chữ Việt vui lòng xem chi tiết tại:

  1. Thẻ chữ Tiến lên
  2. Thẻ chữ Tấn
  3. Thẻ chữ Bài chòi
  4. Trò chơi Thẻ chữ Việt