LỢI ÍCH: Giúp người chơi được xướng lên các Thẻ chữ và tương tác với các Tư duy Hội nhập

CÁCH CHƠI:

Chia đều hết Bộ Thẻ chữ cho tất cả người chơi (thường từ 2-6 người chơi). Các người chơi lần lượt đánh ra các Thẻ chữ ĐẠI TỰ, đồng thời xướng tên Thẻ chữ với số thứ tự lần lượt tăng dần từ thấp tới cao.

Đầu tiên sẽ là Thẻ chữ ký hiệu 2 tép (Tư duy Sứ mệnh), rồi đến 2 cơ (Tư duy Trân Quý), … cho đến A tép (Hành động Quả ta) và A cơ (Hành động Thành công) rồi Quyết định Phăng teo Thụ động, Quyết định Phăng teo Chủ động.

Mỗi lần đánh xong một Thẻ chữ Đại tự, người có Thẻ chữ CÂU MINH HỌA cho chữ đại tự sẽ được ăn Thẻ chữ ĐẠI TỰ và xướng lên câu minh họa ở Thẻ chữ mình có. (Có thể kết hợp với điệu Hò Thẻ chữ, trống và nhạc phụ họa cho sinh động). Người ăn sẽ được rút một cờ Ông Hội nhập (nếu có)

Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đánh hết các Thẻ chữ Đại tự. Thẻ chữ Quyết định Phăng teo không cần đôi, được hạ ăn luôn sau cùng.

Mỗi lá cờ hoặc mỗi cặp đôi Thẻ chữ người chơi có được được tính là 1 điểm. Mỗi Thẻ chữ Quyết định Phăng teo được tính 1 điểm. Khi mọi người đánh hết các Thẻ chữ là ván chơi kết thúc. Ai có nhiều điểm tức là có nhiều Tư duy hội nhập sẽ là người thắng cuộc trong ván chơi.