Bộ thẻ chữ Việt

50.000VNĐ300.000VNĐ

Bộ Thẻ chữ Thư pháp Hội nhập có 54 Thẻ chữ, được đánh số tương tự như các quân bài của bộ tú lơ khơ. Các CHẤT cơ, rô, tép, bích được thay thế bằng các CẤP ĐỘ HÀNH ĐỘNG: Ý thức, Giáo dục, Vô thức, Bản năng. Các số thứ tự quân bài được thay bằng các Tên gọi Thẻ chữ, cấu thành bởi Tên Nhóm của Thẻ chữ và Tên chữ Đại tự.

Xóa