Tư duy chìa khóa - Kim chỉ nam cho cuộc đời giá trị, bình an, hạnh phúc và thành công!

Sách Tư duy Hội nhập

120.000VNĐ 85.000VNĐ

Cuộc sống luôn vận động và nhiều khi không theo ý chúng ta mong muốn, khiến chúng ta nhiều lúc rơi vào tình trạng phải lo lắng, bất an, đổ vỡ, bất hạnh, hỏng việc hoặc thất bại.

Vì thế, câu hỏi mỗi chúng ta thường xuyên đặt ra là liệu có cách nào để được sống một cuộc đời bình an hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn hay không? Và nếu có thì cách đó có khả thi với mỗi chúng ta hay không? Hay chỉ những người có điều kiện tối thiểu nào đó mới thực hiện được?

Bạn sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó trong cuốn sách này!

Tư duy đúng, ngày một thành công. Tư duy sai, càng làm càng chết. Hãy luôn có bên mình các tư duy chìa khóa này để chúng trơ giúp cho bạn luôn được sáng suốt hơn!