BÁNH XE HẠNH PHÚC CUỘC ĐỜI

Bánh xe Hạnh phúc cuộc đời là bánh xe trở cuộc sống của mỗi chúng ta đi theo năm tháng suốt cuộc đời. Bánh xe này tròn đều thì cuộc sống của chúng ta cân bằng, hạnh phúc và thăng hoa, còn nếu nó méo mó thì cuộc sống có nhiều trắc trở, gập ghềnh, bất hạnh. Bánh xe Hạnh phúc cuộc đời có 8 nan hoa chính. Nếu thiếu bất kỳ một nan hoa nào hoặc nếu chúng dài ngắn không đều nhau sẽ khiến Bánh xe Hạnh phúc cuộc đời bị méo mó hoặc yếu, khi đó sẽ khiến cuộc sống của chúng ta gặp nhiều trắc trở, gập ghềnh, không đi được tới những chân trời xa.

8 nan hoa chính đó là:

  1. Nan hoa BẢN THÂN: giúp mình được PHÁT TRIỂN = SỐNG CÓ GIÁ TRỊ
  2. Nan hoa NIỀM TIN: giúp mình được CỨU CÁNH = SỐNG CÓ PHAO
  3. Nan hoa SỨ MỆNH: giúp mình được TỎA SÁNG = SỐNG CÓ ÍCH
  4. Nan hoa MỐI QUAN HỆ: giúp mình được BÌNH AN = SỐNG BÌNH AN
  5. Nan hoa SỨC KHỎE: giúp mình được MẠNH KHỎE = SỐNG MẠNH KHỎE
  6. Nan hoa GIA ĐÌNH: giúp mình được HẠNH PHÚC = SỐNG HẠNH PHÚC
  7. Nan hoa GIẢI TRÍ: giúp mình được VUI SƯỚNG = SỐNG VUI SƯỚNG
  8. Nan hoa SỰ NGHIỆP: giúp mình được THÀNH CÔNG = SỐNG THÀNH CÔNG

Khi các nan hoa Bánh xe Hạnh phúc cuộc đời dài đều nhau, Bánh xe tròn khiến cuộc sống của chúng ta được cần bằng, trôi đi êm đềm, hạnh phúc và thăng hoa. Khi các nan hoa càng dài, chúng ta càng có khả năng chinh phục các miền đất xa xôi mà vẫn hạnh phúc.

Để thành công ở mỗi nan hoa, chúng ta cần sự trợ giúp của Vòng tròn Thành công cho từng nan hoa này. Nan hoa nào có Vòng tròn thành công, nan hoa đó chắc chắn thành công. Xem thêm phần Bảo bối VÒNG TRÒN THÀNH CÔNG.