TRÒ CHƠI CHỮ VIỆT

Để tương tác hiệu quả với các Bảo bối Hội nhập (Bánh xe Hạnh phúc cuộc đời, Vòng tròn Thành công và 28 Tư duy Hội nhập), đã có nhiều trò chơi được sáng tạo ra.

Có trò chơi rất đơn giản, không cần đạo cụ cũng chơi được. Có trò chơi phải cần đến các Bảo vật Hội nhập mới chơi được. Các trò chơi được thiết kế cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ 12 tháng tuổi chơi cùng bố mẹ đến các lứa tuổi lớn dần hơn, rồi chở thành học sinh, sinh viên, người đi làm, người quản lý, lãnh đạo, doanh nhân, cho đến cả khi về hưu và khi gần đất xa trời đều có thể chơi.

Mục đích là để tất cả mọi người đều có thể tương tác với Bảo bối Hội nhập để được sống bình an hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn, vui sướng hơn và giá trị cao hơn thông qua các trò chơi này.

Vì trong khi chơi người chơi đều tương tác với các Bảo bối Hội nhập, tương tác với các thói quen tốt, tư duy thành công nên chúng được gọi chung là TỔ HỢP TRÒ CHƠI CHỮ VIỆT.

Tổ hợp Trò chơi chữ Việt gồm các nhóm trò chơi chính sau:

  1. Nhóm trò chơi kết hợp vận động
  2. Nhóm trò chơi với Bộ đá viên Nhiệm màu
  3. Nhóm trò chơi với Bộ Cờ Chữ Việt
  4. Nhóm trò chơi với Bộ Thẻ chữ Việt Hội nhập
  5. Đọc sách TƯ DUY HỘI NHẬP

Cụ thể về cách chơi từng trò chơi trong các nhóm trò chơi, mời các bạn bấm vào các đường link ở từng nhóm.