VỀ GIA ĐÌNH

1.THUẬN

Phu thê thuận hòa
Nhi tử thuận hiếu
Hành xử thuận thiên
Lộc tài thuận lợi

2. PHÚC

Gia đình vạn sự bình yên
Tài vô lộc đến phúc duyên tròn đầy

Câu hay về gia đình