1. Lợi ích

Giúp người chơi được cài đặt mô thức hành động thành côn, tương tác với Vòng tròn Thành công và các Tư duy hội nhập một cách hiệu quả.

2. Cách chơi:

Các bạn có thể chơi tiến lên với Bộ Thẻ chữ nhiệm màu như cách chơi Tú lơ khơ, với một chút khác biệt như sau:

  • Tên các quân bài được thay thế bởi tên các thẻ chữ, gồm tên Nhóm thẻ chữ và Chữ đại tự, chất của quân bài được thay thế bởi các cấp độ hành động. Tất cả có 5 nhóm Thẻ chữ gồm 4 nhóm thuộc Vòng tròn Thành công (xếp theo thứ tự lần lượt từ thấp đến cao là: 1. Nhóm Tư Duy, 2. Nhóm Phương pháp, 3. Nhóm Hành Động, 4. Nhóm Thành Công) và nhóm thẻ chữ Quyết Định đứng trên 4 nhóm kia. Có 4 cấp độ hành động xếp lần lượt từ thấp đến cao là Bản Năng (quân Bích), Vô Thức (quân Tép), Giáo Dục (quân Rô) và Ý Thức (quân Cơ).
  • Như vậy có thể ghép dây dọc đồng chất cho các Thẻ chữ ở cùng một cấp độ hành động theo Vòng tròn Thành công là Tư duy, Phương pháp, Hành động và Thành công.
  • Các Vòng tròn Thành công không cùng cấp độ hành động (không đồng chất) phải có Thẻ chữ Quyết định Phăng teo đi kèm mới đánh ra được.
  • Hai thẻ chữ có cùng chữ Đại tự có thể ghép thành một đôi để đánh ra (tương tự đôi quân bài đồng màu), ví dụ hình bên là cặp đôi hoàn hảo Thành Công Do Ta.
  • Nguyên tắc chơi là các thẻ chữ thuộc nhóm cao hơn sẽ đè nhóm thấp hơn. Trong cùng một nhóm thì thẻ chữ có cấp độ hành động cao hơn sẽ đè các cấp độ hành động thấp hơn.
  • Và điểm khác biệt cuối cùng so với chơi bài là người chơi không được gọi tên quân bài mà phải gọi tên các thẻ chữ trong khi chơi. Nếu chơi nâgn cao thì phải đọc to cả nội dung ghi bên trong của các thẻ chữ.

Chúc các bạn có nhiều niềm vui với trò chơi Thẻ chữ Tiến lên, tương tác được với nhiều tư duy hội nhập và thu được nhiều điều bổ ích cho chính mình!