Hướng dẫn chơi Cờ Chữ Việt

1. Chơi cơ bản

Quân Doanh nhân Chủ động, Thụ động và các Bảo bối hội nhập (Bánh xe Hạnh phúc cuộc đời, Vòng tròn Thành công và 28 Tư duy Hội nhập)
4 quân cờ biểu tượng của 4 nhóm quân cờ, nhận biết bởi 4 màu viên khác nhau và Vòng tròn Thành công
Viền xanh lá cây: Quân cờ thuộc Nhóm Tư duy đúng
Viền xanh da trời: Quân cờ thuộc Nhóm Phương pháp hay
Viền đen: Quân cờ thuộc Nhóm Hành động thực
Viền đỏ: Quân cờ thuộc Nhóm Kết quả Thành công, gọi tắt là Nhóm Thành công
Các quân biểu tượng có tên gọi lần lượt là: TƯ DUY ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP HAY, HÀNH ĐỘNG THỰC, KẾT QUẢ THÀNH CÔNG
Bộ quân cờ đầy đủ bày theo từng nhóm để dễ nhận biết.
Khi chơi thật sẽ bày ngẫu nhiên (đọc phần cách bày bàn cờ ở phía trên)
Cách gọi tên một quân cờ: Gọi tên Nhóm quân cờ trước, sau đó đến chữ to trên mặt quân cờ, ví dụ: TƯ DUY SỨ MỆNH, PHƯƠNG PHÁP NÃO GIỎI, HÀNH ĐỘNG DO TA, THÀNH CÔNG CÁC BÊN…

2. Chơi nâng cao

Khi phóng Tên lửa Thành công phải đọc to nội dung câu đi kèm đầy đủ của tư duy ghi ở mặt quân cờ để được tương tác nhiều hơn với các Tư duy Hội nhập.

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP