Hướng dẫn chơi Cờ Chữ Việt

1. Chơi cơ bản

2. Chơi nâng cao

Khi phóng Tên lửa Thành công phải đọc to nội dung câu đi kèm đầy đủ của tư duy ghi ở mặt quân cờ để được tương tác nhiều hơn với các Tư duy Hội nhập.