Hội nhập Thư quán

Hội nhập Thư quán là nơi sinh hoạt của các thành viên yêu thư pháp và hướng đến sự hội nhập cùng phát triển, gọi là hội nhập hội tụ và lan tỏa tinh hoa thư pháp Việt.

Trong không gian Hội nhập Thư quán sẽ diễn ra các hoạt động yêu thư pháp gắn với hội nhập như trưng bày các tác phẩm thư pháp về chủ đề hội nhập, trưng bày các tư duy hội nhập, các hoạt động học, chơi, viết chữ thư pháp, nghiên cứu và phát triển, tọa đàm, chia sẻ về thư pháp Việt, thú chơi chữ đệ nhất của người Việt, các tư duy hội nhập, chơi các trò chơi chữ Việt …

Tìm hiểu nhiều hơn tại: https://trochoichuviet.com/clb-thu-phap-hoi-nhap-thu-quan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *