CÁC KIỂU CHƠI CHỮ

I. CHƠI CHỮ LÀ GÌ?

Chơi chữ là hoạt động chơi (tìm kiếm niềm vui) với các câu chữ (đối tượng để chơi) chứa đựng các giá trị văn hóa, tinh thần và vật chất nhằm thỏa mãn nhu cầu người chơi. Nó được các cụ nhà ta xếp vào thú chơi tao nhã và cho đứng đầu bảng trong các thú chơi này: Nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ mộc!

Bởi một lẽ đơn giản:

Ở đâu có chữ, ở đó có nghĩa
Chữ thấy người đọc, Nghĩa nhận người xem
Chữ nhiệm thì thiêng, Nghĩa ngộ thì đắc
Chữ chơi được nhắc, Ngộ Đắc hàng ngày
Nếu mà chơi ngay, ngộ thay ích thật!

II. Ý NGHĨA CỦA CHƠI CHỮ

Chơi chữ giúp con người ta được tương tác với các câu chữ có giá trị, nhờ đó tác động vào nhận thức, tư duy hướng con người ta tới sự tu rèn giáo dưỡng, tự hoàn thiện bản thân để sống hướng tới các giá trị của CHÂN – THIỆN – MỸ, sống bình an hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn và giá trị hơn.

Chơi chữ là kích hoạt tình yêu chữ, từ đó kích hoạt tình yêu văn hóa đọc, tình yêu sự học, tình yêu tri thức, mà tri thức là chìa khóa giúp mở ra cánh cửa bình an, hạnh phúc và thành công cho mọi người.

Chơi chữ sẽ khỏa lấp các khoảng trống văn hóa, tinh thần, tâm hồn và tri thức cho mọi người, là một trò chơi hết sức lành mạnh, bổ ích cần phát triển để thế chỗ cho các loại trò chơi độc hại gây nghiện khác.

Chơi chữ, thậm chí thờ chữ là một nét đẹp văn hóa của Người Việt nói riêng và của người Á Đông nói chung mà đỉnh cao là chơi chữ thư pháp.

Còn non còn nước còn người
Còn chơi chữ Việt, còn người Việt Nam!

III. CÁC KIỂU CHƠI CHỮ

  1. PHÂN LOẠI CHƠI CHỮ THEO HÌNH THỨC THỂ HIỆN
  2. PHÂN LOẠI CHƠI CHỮ THEO NỘI DUNG Ý NGHĨA
  3. PHÂN LOẠI CHƠI CHỮ THEO TÍNH NGHỆ THUẬT