Bộ ĐÁ VIÊN NHIỆM MÀU

Đá viên Nhiệm màu .

Bộ Đá viên nhiệm màu dùng để chơi các trò chơi:

  1. Búng khía Cặp đôi hoàn hảo
  2. Cua cắp Vòng tròn Thành công
  3. Cờ Ca rô Vòng tròn Thành công
  4. Ô ăn quan Hạnh phúc Cuộc đời